VRVK:n sääntömääräinen kevät kokous pidetään 10.4.2019 kello 18:00 alkaen. Paikkana on sama Bygdehemmet kuin syyskokouksessakin, eli 

Nylands svenska Ungdomsförbund (NSU) rf 

juhlasali – Linnanneidonkuja 1, Helsinki.


Kokouksessa päätetään sääntömääräiset asiat, eli suunitellaan kauden toimintasuunnitelmat. Jos joku jäsen haluaa tuoda asioita kokoukseen käsiteltäväksi, on asia tuotava hallitukselle tiedoksi ennen kokousta lisättäväksi esityslistaa.

Kokouksessa käsitellään telakka-alueen ja rannan kunnostussuunnitelmaa, tervetuloa vaikkuttamaan asiaan.

VRVK:n Hallitus